CONTACT | TEL : 02-728-3440, EMAIL : SALES@ASTRONLOGIC.COM
ASTRON LOGIC RESEARCH AND DEVELOPMENT CO.,LTD.

» WEBBOARD

F P G A ส า ม า ร ถ ป้ อ ง กั น ก า ร c o p y โ ป ร แ ก ร ม ไ ด้ เ ห มื อ น u C ห รื อ ไ ม่ ! ! !

สนใจการนำ FPGA ไปประยุกต์ใช้งาน แต่ยังไม่แน่ใจเรื่องการป้องกันการ copy โปรแกรม เวลานำไปทำเป็นสินค้า

*** ถ้านำ VHDL code ไปจ้างโรงงาน Fab อาจจะไม่คุ้มกับการลงทุน ***

มี FPGA รุ่นไหนที่สามารถนำเอาโปรแกรมที่พัฒนาไปเก็บไว้ในตัวแล้วป้องกันการ copy ได้บ้างครับ

จากคุณ : Protector ตั้งกระทู้นี้เมื่อ 11:45 [24/10/2003]

ความคิดเห็นที่1

สามารถทำได้ครับ

CPLD สามารถป้องกันการ copy ข้อมูลได้โดย check Security Bit ในขั้นตอนการโปรแกรมลงชิฟได้ครับ สามารถทดสอบด้วยโปรแกรม MAX+PLUS II ครับ

ในส่วน FPGA นั้นไม่มีการป้องกันเนื่องจากตัวมันเองไม่สามารถเก็บวงจร เมื่อไม่มีไฟเลี้ยงได้อยู่แล้ว

หากต้องการเก็บวงจรก็สามารถต่อ Configuration Device เพื่อช่วยเก็บวงจรไว้ได้ครับ ในบอร์ด POWER ACEX1K จะมี Socket สำหรับ Configuration Device ครับ ซึ่งจะมี Jumper ให้เลือกว่าจะโปรแกรมลง FPGA หรือ Configuration Device ซึ่งหากโปรแกรมลง Config เวลานำไปใช้งานจริง บอร์ดจะทำการโหลดวงจรจาก Config ไปให้ FPGA เพื่อทำงานต่อไปครับ

ปัจจุบันมีการนำเอา CPLD/FPGA ไปทำผลิตภัณฑ์มากมาย โดยเฉพาะทางด้าน Signal Processing ครับ ส่วนการนำไป Fab ปัจจุบันมีรับทำในระดับ K ตัวครับ

จากคุณ : support@astronlogic.com 06:53 [25/10/2003]

ความคิดเห็นที่2

Configuration Device สามารถ copy ได้หรือไม่ครับ หรือต้องใช้วิธีการป้องกันแบบอื่น ช่วยแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณครับ

จากคุณ : Protector 12:06 [27/10/2003]
ร่วมด้วยช่วยกันตอบครับ
ชื่อ :
E-Mail :
คำตอบ :คลิกเพื่อแทรกรูป