CONTACT | TEL : 02-728-3440, EMAIL : SALES@ASTRONLOGIC.COM
ASTRON LOGIC RESEARCH AND DEVELOPMENT CO.,LTD.

» WEBBOARD

อยากได้ datasheet ของ IC เบอร์ 74123,74390,555

ท่านที่มีความรู้และมีข้อมูลเกี่ยวกับ IC เบอร์ 74123,74390 ,555 เนือ่งจากผมต้องการข้อมูลไปทำ Project จึงขอความกรุณาท่านช่วยส่งข้อมูลมายัง Gatoon@yahoo.com ขอขอบคุณ...

จากคุณ : Toon ตั้งกระทู้นี้เมื่อ 22:04 [12/03/2003]

ความคิดเห็นที่1

เรียนคุณ TOON
ลองเข้าไป search ใน www.google.com แล้วเลือกเป็น Advance Search แล้วก็ระบุ Key ที่จะ search เป็น IC ที่คุณต้องการ และระบุเพิ่มอีกอย่างเป็น Datasheet ครับและเลือกชนิดของ file เป็น *.pdf
จะได้สิ่งที่คุณต้องการ

จากคุณ : support@astronlogic.com 11:30 [14/03/2003]
ร่วมด้วยช่วยกันตอบครับ
ชื่อ :
E-Mail :
คำตอบ :คลิกเพื่อแทรกรูป